SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

25.

Na temelju članka 12. stavak 1. i članka 27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 23. svibnja 2014. godine, donijelo je odluku kako slijedi:

ODLUKA
o pristupanju Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj

I.

Grad Mali Lošinj pristupa Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Udruga), nacionalnom udruženju gradova osnovanom radi promicanja zajedničkih interesa gradova, jedinstvenog zagovaranja interesa lokalne samouprave prema Vladi Republike Hrvatske i tijelima državne vlasti te radi poticanja međusobne suradnje gradova.

II.

Grad Mali Lošinj prihvaća Statut Udruge usvojen na sjednici Skupštine održanoj dana 28. svibnja 2008. godine i Statutarnu odluku o izmjenama Statuta usvojenu na sjednici Skupštine održanoj 21. listopada 2009. godine.

III.

Grad Mali Lošinj stječe sva prava i obveze člana Udruge danom pristupanja Udruzi.

Prava Grada, kao člana Udruge su birati i biti biran u sva tijela Udruge, sudjelovati u radu Udruge i njezinih tijela, Skupštine, Predsjedništva i Nadzornog odbora, odlučivati, u skladu sa Statutom, o svim pitanjima u vezi s radom i aktivnostima Udruge, predlagati pokretanje aktivnosti i projekata, predlagati rasprave i rješavanje pitanja od značaja za gradove, pratiti ostvarivanje svih odluka tijela Udruge, sudjelovati u radu stručnih radnih skupina te iznositi svoja stajališta i mišljenja pred tijelima Udruge.

IV.

Obveza je Grada redovito plaćati godišnju članarinu u skladu sa Statutom i odlukom Predsjedništva Udruge.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 900-01/14-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-14-4

Mali Lošinj, 23. svibnja 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik

Mario Kamalić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr