SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

24.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, broj 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 23. svibnja 2014. godine, donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
Odluke o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza
na dohodak ostvaren na području Grada Malog Lošinja za realizaciju kapitalnog projekta rekonstrukcije
Palače Kvarner, po Sporazumu br. 09-I-70130/02-08
od 2. siječnja 2002. godine

Članak 1.

Članak 2. Odluke dopunjuje se sa stavkom 4. koji glasi:

»Za potrebe realizacije muzejskog postava u budućem muzeju Apoksiomena Grad Mali Lošinj će koristiti dodatnih 4.000.000,00 kn iz sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Grada Malog Lošinja s računa posebnih namjena otvorenog kod HBOR-a.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 410-01/14-01/07

Ur. broj: 2213/01-01-14-4

Mali Lošinj, 23. svibnja 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik

Mario Kamalić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr