SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 14. Petak, 23. svibnja 2014.
OPĆINA VIŠKOVO

41.

Na temelju odredbe članka 110. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), članka 84. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10 i 31/11) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 6/13, 15/13 i 33/13), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 9. sjednici održanoj 22. svibnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata - viška prihoda iz 2013. godine

Članak 1.

Ovom se Odlukom vrši raspodjela rezultata - viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu u iznosu od 17.157.882,95 kuna te ranije rezerviranih sredstava od prodaje stanova u iznosu od 297.956,81 kuna, rezerviranja za izvlaštenja u iznosu od 75.000,00 kuna, odnosno ukupno 17.530.839,76 kuna.

Članak 2.

Ostvareni višak iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se u 2014. godini za sljedeće namjene:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/03

Ur. broj: 2170-09-03/01-14-21

Viškovo, 22. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=891&mjesto=51216&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr