SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 14. Petak, 23. svibnja 2014.
OPĆINA VIŠKOVO

38.

Na temelju članka 33. stavak 13. i 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN broj 94/13.), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09, 6/13, 15/13, 33/13) Općinsko vijeće Općine Viškovo na svojoj 9. sjednici održanoj 22. svibnja 2014. godine donosi

1. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom za 2014. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 9/14) u daljnjem tekstu Program, članak 1. mijenja se i glasi:

Ovim Programom određuje se gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: Općine) za 2014. godinu.

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godinu sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za njegovo ostvarivanje s naznakom izvora financiranja.

II. GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

a) Izgradnja reciklažnog dvorišta 500.000,00 kn

b) Reciklažno dvorište - projektna dokumentacija 137.000,00 kn

UKUPNO: 637.000,00 kn

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa je slijedeći:

-Prihod od prodaje nefinancijske imovine
- tekuća godina 41.600,00 kn

- ostale pomoći 562.000,00 kn

- prihodi od naknade za koncesije 33.400,00 kn

UKUPNO: 637.000,00 kn

Članak 2.

U Programu gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 9/14) u daljnjem tekstu Program, članak 2. mijenja se i glasi:

Ukupna sredstva koja se planiraju uložiti za realizaciju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godinu iznose 637.000,00 kn i identična su planiranim sredstvima u Proračunu za 2014. godinu.

Članak 3.

Ove 1. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/03

Ur. broj: 2170-09-03/01-14-29

Viškovo, 22. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr