SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 14. Petak, 23. svibnja 2014.
OPĆINA VIŠKOVO

36.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 6/13, 15/13, 33/13), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 9. sjednici održanoj 22. svibnja 2014. godine donijelo je

1. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine
Viškovo za 2014. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2014. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 46/13) u daljnjem tekstu Program, članak 2. mijenja se i glasi:

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa tijekom 2014. godine je sljedeći:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ove 1. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/03

Ur. broj: 2170-09-03/01-14-27

Viškovo, 22. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=891&mjesto=51216&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr