SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 14. Petak, 23. svibnja 2014.
OPĆINA VIŠKOVO

34.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 6/ 13, 15/13, 33/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 9. sjednici održanoj 22. svibnja 2014. godine donijelo je

2. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u području sporta
Općine Viškovo za 2014. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2014. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 46/13., 4/14.) mijenja se tabelarni dio koji je sastavni dio ovog Programa.

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2014. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/03

Ur. broj: 2170-09-03/01-14-25

Viškovo, 22. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica

Općinskog vijeća

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., v. r.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=891&mjesto=51216&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr