SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 14. Petak, 23. svibnja 2014.
OPĆINA VIŠKOVO

29.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12.) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09., 6/13. i 15/13.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 9. sjednici održanoj 22. svibnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o 4. Izmjeni i dopuni Statuta Općine Viškovo

Članak 1.

U članku 108. stavak 1. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 6/ 13, 15/13, 33/13) riječi »Službenom glasilu Primorsko- goranske županije« zamjenjuju se riječima »Službenim novinama Općine Viškovo«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2014. godine.

Klasa: 021-04/14-01/03

Ur. broj: 2170-09-03/01-14-14

Viškovo, 22. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=891&mjesto=51216&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr