SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 14. Petak, 23. svibnja 2014.
OPĆINA VIŠKOVO

27.

Na temelju članka 4. Zakona o naseljima (»Narodne novine« broj 54/88) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09, 6/13, 15/13, 33/13), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 9. sjednici održanoj dana 22. svibnja 2014. godine

ODLUKU
o promjeni granice naselja na području
Općine Viškovo

Članak 1.

Mijenjaju se granice naselja Kosi i Marčelji na način da se izdvaja dio naselja Kosi (dio koji obuhvaća katastarske čestice k.č. 643 i k.č. 737; k.o. Marčelji) i pripaja naselju Marčelji.

Članak 2.

Mijenjaju se granice naselja Marčelji i Sroki na način da se izdvaja dio naselja Marčelji (dio koji obuhvaća katastarske čestice k.č. 3138/5 io k.č. 3141/16 k.o. Marčelji) i pripaja naselju Sroki.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/03

Ur. broj: 2170-09-03/01-14-12

Viškovo, 22. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=891&mjesto=51216&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr