SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 45. Utorak, 28. prosinca 2004.
OPĆINA DOBRINJ
24

24.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04 i 110/ 04) i članka 57. Statuta Općine Dobrinj, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2004. donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2005. godini

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2005. godine za:

- javne površine

- nerezvrstane ceste

- javnu rasvjetu

- groblje.

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa čine:

1. Prihodi od komunalnog doprinosa 3.000.000,00 kn

2. Prihodi od naknada za koncesije 150.000,00 kn

3. Mjesni samodoprinos 1.000.000,00 kn

4. Kap. Pom. iz drž. Pror. za vodovod 1.020.000,00 kn

UKUPNO 5.170.000,00 kn

A) Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu

1. Javne površine

- izgradnja vodovoda Polje: 3.000.000,00

- mjesne mreže vodovoda 300.000,00

- koncepcija vodoopskrbe 220.000,00

2. Nerazvrstane ceste

- izgradnja ceste do škole 400.000,00

- otkup zemljišta 200.000,00

- protupožarni put Dobrinj-Meline 200.000,00

2. Groblje

- izgradnja grobnica u Sužanu i Polju 250.000,00

- groblje Dobrinj 150.000,00

- ostala groblja 150.000,00

3. Javna rasvjeta

- kandelaberi Šilo 100.000,00

- kandelaberi Čižići 100.000,00

- ostala mjesta 100.000,00

UKUPNO 5.170.000,00

Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj dužan je do kraja ožujka podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa izgradnje objekata komunalne infrastrukture, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. 1. 2005. godine.

Klasa: 400-08/04-161/01

Ur. broj: 2142-04-04-03-18

Dobrinj, 23. prosinca 2003.

VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Vijeća
Neven Komadina, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr