SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 14. Petak, 23. svibnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

77.

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 18. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 14. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), a uz pribavljeno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 23. travnja 2014. godine (KLASA: 342-01/14-02/25, URBROJ: 2170/1-07-02/7-14-2) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici održanoj 22. svibnja 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o namjeri davanja koncesije na pomorskom
dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke
posebne namjene, sidrišta u uvali Jadrišćica, otok Cres, Grad Mali Lošinj

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Jadrišćica, otok Cres, Grad Mali Lošinj s pravom na izgradnju koja uključuje gospodarske djelatnosti:

o priveza i odveza 30 plovila na sidrištu,

o usluge plovilima (opskrba, odvoz smeća...).

Za vrijeme trajanja koncesije potrebno je u pomorsko dobro uložiti minimalno 540.000,00 kuna, od čega u prvoj godini trajanja koncesije najmanje 50% od planiranog iznosa ukupnog ulaganja.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju označena je u kopiji katastarskog plana, a u naravi predstavlja dio akvatorija u uvali Jadrišćica na otoku Cresu, ukupne površine 6.000 m2.

Lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane su u Gauss - Kruegerovim koordinatnom sustavu:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije. Postupak davanja koncesije započinje danom objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije koja će biti objavljena u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske«.

Klasa: 021-04/14-01/3

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-43

Rijeka, 22. svibnja 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=891&mjesto=00001&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr