SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 14. Petak, 23. svibnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

71.

Na temelju odredbe članka 37., stavak 2. i članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12), članka 28. stavka 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu (»Službene novine« broj 48/13), članka 52. točke 8. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici od 22. svibnja 2014. godine, donijela je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu (»Službene novine« 48/13) u dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2014. godinu, B. Račun financiranja za 2014. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klass: 021-04/14-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14/23

Rijeka, 22. svibnja 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=891&mjesto=00001&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr