SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 13. Petak, 16. svibnja 2014.
OPĆINA ČAVLE

20.

Na temelju odredbe članka 3. i članka 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 28/10) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»SN PGŽ« 06/13, 13/13 i 28/13) Općinsko vijeće Općine Čavle, na prijedlog općinskog načelnika, na sjednici održanoj dana 15. svibnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o plaći i naknadi, te drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Čavle

Članak 1.

U Odluci o plaći i naknadi, te drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Čavle (SN PGZ 21/10) (u daljnjem tekstu Odluka) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom odlukom određuje se plaća i druga prava iz radnog odnosa općinskog Načelnika i zamjenika općinskog načelnika (u daljnjem tekstu: dužnosnici) koji dužnost obavljaju profesionalno, kao i nagrada za rad zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa.«

Članak 2.

Članak 4 Odluke mijenja se i glasi:

Osnovica za obračun plaće dužnosnika utvrđuje se u iznosu od 3.530,00 kuna

Koeficijent za izračun plaće dužnosnika iz radnog odnosa utvrđuje se kako slijedi:

1. Općinski načelnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50

2. Zamjenik općinskog načelnika . . . . . . . . . . . . . . . . 3,10

Naknada za rad zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa, utvrđuje se u visini koeficijenta za obračun naknade od 1,90

Članak 3.

U preostalom dijelu koji nije obuhvaćen ovom izmjenom Odluke, odredbe Odluke o plaći i naknadi, te drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Čavle (SN PGŽ 21/10) ostaju na snazi

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«

Klasa: 021-05/14-01/10

Ur. broj: 2170-03-14-01-06

Čavle, 16. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr