SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 13. Petak, 16. svibnja 2014.
OPĆINA ČAVLE

18.

Temeljem članka 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (Nar. novine br. 1/ 07) i čl.19. Statuta Općine Čavle (»Sl. novine PGŽ« br. 6/13, 13/13, 28/13) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 15. svibnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine
Čavle za 2014. godinu

Članak 1.

U Proračunu Općine Čavle za 2014. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 60.000,00 kuna.

Članak 2.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednak mjesečni iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća, u razdoblju svibanj- prosinac 2014., utvrđuje se mjesečni iznos sredstava u iznosu od 571,42 kune.

Članak 4.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Čavle za 2014. godinu razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću, kako slijedi:

-Socijaldemokratska partija Hrvatske 15.999,76 kuna

-Hrvatska demokratska zajednica 11.999,82 kuna

-Primorsko-goranski savez 11.999,82 kuna

-Hrvatska narodna stranka - liberalni dem. 7.999,88 kuna

-Hrvatska seljačka stranka 3.999,94 kuna

-Autonomna regionalna stranka Hrvatskog

Primorja, Gorskog kotara, otoka i Rijeke3.999,94 kuna

-Akcija mladih 3.999,94 kuna

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/10

Ur. broj: 2170-03-14-01-05

Čavle, 16. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr