SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 13. Petak, 16. svibnja 2014.
OPĆINA ČAVLE

16.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (»Nar. novine« br. 87/08 i 136/12) i članka 29. Statuta Općine Čavle (»Sl. novine PGŽ« br. 6/13, 13/13 i 28/13), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 15. 5. 2014. godine donosi

PRORAČUN OPĆINE ČAVLE za 2014. godinu i PROJEKCIJE ZA 2015. i 2016. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Čavle za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2015. i 2016. godinu sastoje se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Oval Proračun objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu danom objave.

Klasa: 021-05/14-01/10

Ur. broj: 2170-03-14-01-07

Čavle, 16. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr