SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 13. Petak, 16. svibnja 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

21.

Na temelju članka 6. i 10. Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 30/09 i 53/13) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/13), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 15. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o dozvoljenom prekoračenju najviše
dopuštene razine buke

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se područja gdje postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke (naselja, ulice, trgovi i druge lokacije), te putovi dolaska i odlaska sudionika događaja.

Članak 2.

Dozvoljava se prekoračenje dopuštene razine buke na otvorenom prostoru radi zadovoljenja potreba održavanja javnih skupova i organiziranja razonode, zabavnih, sportskih priredbi i drugih aktivnosti za stanovništvo i goste u periodu od 1. lipnja do 1. rujna u vremenu do 2,00 sata i to na slijedećim lokacijama:

1. u naselju Novi Vinodolski područje iz članka 1. ove Odluke obuhvaća objekte, prostore, te javne površine u slijedećim ulicama i trgovima: Trg Ivana Mažuranića, Korzo hrvatskih branitelja, Frankopanski trg, Trg vinodolskog zakona, Lokvica, te Glavna gradska plaža u uvali Lišanj i područje Luke i obale Pod Baran;

2. u naselju Klenovica područje iz članka 1. ove Odluke obuhvaća objekte, prostore, te javne površine u Ribarskoj ulici;

3. u naselju Ledenice područje iz članka 1. ove Odluke obuhvaća objekte, prostore, te javne površine u strogom centru naselja;

4. u naselju Povile područje iz članka 1. ove Odluke obuhvaća objekte, prostore, te javne površine u ulici Marijana Butkovića (Lučica);

5. u naselju Donji Zagon područje iz članka 1. ove Odluke obuhvaća objekte, prostore, te javne površine u strogom centru naselja.

Članak 3.

Najviša dozvoljena razina buke na prostorima iz članka 2. ove Odluke iznosi L Aeq, T=15min=65 dB (A).

Članak 4.

Ovom Odlukom određuje se da uporabom elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom prostoru ili terasama objekata registriranih za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na područjima iz članka 2. najviša dozvoljena razina buke ne smije iznositi više od L Aeq, T=15min=65 dB (A) i to najdulje do 02,00 sata u razdoblju od 1. lipnja do 1. rujna.

Članak 5.

Buka koja nastaje uslijed događaja navedenih u članku 2. i 4. ove Odluke ne smije u drugim ulicama ili dijelovima ulica, u ostalim dijelovima istih naselja i drugim naseljima prelaziti dopuštene granice.

Članak 6.

Putovi za dolazak i odlazak sudionika navedenih događaja su svi prometni pravci, ulice i ceste za automobile i pješake koji nisu u to vrijeme propisno zatvoreni znakovima ili pod režimom regulacije policije, odnosno propisno označenih redara koji reguliraju promet.

Članak 7.

U slučaju događaja od interesa za Grad, gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog ima pravo zaključkom proširiti područja i razinu dozvoljenog prekoračenja najviše dopuštene razine buke, kao i vremenski period i vrijeme trajanja najveće dopuštene razine buke iz članka 2. ove Odluke.

Članak 8.

Komunalno redarstvo Grada Novi Vinodolski provodi nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke isključivo na područjima i u vremenskom razdoblju koji su navedeni ovom Odlukom.

Nadležnost komunalnog redarstva utvrđena Zakonom o zaštiti od buke i propisa donesenih na temelju istog, ne isključuje postupanje sanitarne inspekcije kao nadležnog državnog tijela sukladno odredbama Zakona.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 351-01/14-10/4

Ur. broj: 2107/02-01-14-2

Novi Vinodolski, 15. svibnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=890&mjesto=51250&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr