SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 13. Petak, 16. svibnja 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

19.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« RH broj 36/95, 70/97,

128/99, 57/100, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12), članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« 12/13) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 15. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2014. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 53/13) mijenja se glava II PRIHOD, članak 2., u tabelarnom prikazu u kunama, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/13-01/41

Ur. broj: 2107/02-14-01-2

Novi Vinodolski, 15. svibnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=890&mjesto=51250&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr