SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 12. Subota, 10. svibnja 2014.
OPĆINA VIŠKOVO

26.

Na temelju članka 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11) i članka 51. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09, 6/13, 15/13, 33/13) Općinska načelnica Općine Viškovo dana 9. svibnja 2014. godine donosi sljedeći

PLAN
prijma u službu u Općinu Viškovo u razdoblju
2014. - 2016. godine

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu u Općinu Viškovo u razdoblju 2014. - 2016. godine (u daljnjem tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo.

Članak 2.

Utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme na dan 9. svibnja 2014. godine te planira potreban broj službenika i namještenika za prijam u službu na neodređeno vrijeme kao i potreban broj vježbenika za prijam u službu na određeno vrijeme za razdoblje 2014. - 2016. godine.

Tabelarni prikaz stvarnog stanja popunjenosti na neodređeno vrijeme na dan 9. svibnja 2014. godine, planirani potrebni broj službenika i namještenika za prijam u službu na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika za prijam u službu na određeno vrijeme za razdoblje 2014. - 2016. godine, nalazi se u privitku ovog Plana prijma koji čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovog Plana prijma, prestaje vrijediti Plan prijma u službu u Općinu Viškovo u razdoblju 2013. - 2015. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/12).

Članak 4.

Ovaj Plan prijma stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Općine Viškovo.

Klasa: 022-05/14-01/11

Ur. broj: 2170-09-03/01-14-6

Viškovo, 9. svibnja 2014.

Općinska načelnica

Sanja Udović, dipl. oec., v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr