SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 12. Subota, 10. svibnja 2014.
OPĆINA LOKVE

3.

Na temelju članka 28. stavak 1. a u vezi s člankom 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/ 03 - pročišćen tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 18/13), Općinsko vijeće Oćine Lokve na sjednici održanoj 28. ožujka 2014. godine, donosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2013. godini

Članak 1.

I. Program održavanja komunalne infrastrukture i I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Lokve za 2013. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 58/12 i 52/13) planiran je u iznosu od 1.024.981,00 kn, od čega: 470.000,00 kn od prihoda iz komunalne naknade, 505.981,00 kn iz drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom, 23.000,00 kn od grobne naknade, 500,00 kn od spomeničke rente 13.500,00 iz koncesija te 12.000,00 iz naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

II. Za realizaciju Programa u 2013. godini ukupno je utrošeno 973.627,25 kn i to: 440.245,32 kn iz komunalne naknade, 508.258,67 kn iz drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom (el.renta), 5.651,00 kn iz grobne naknade, 449,63 kn iz prihoda od spomeničke rente, 9.686,75 kn iz prihoda od koncesija te 9.335,88 kn od naknade za zadržavnaje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ovo Izvješće objavit će se u »Služnemim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/14-01/03

Ur. broj: 2112-02/1-14-1

Lokve, 28. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednica

Gordana Božić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=889&mjesto=51316&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr