SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 12. Subota, 10. svibnja 2014.
OPĆINA LOKVE

2.

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćen tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 90/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Općine Lokve (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13) Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj 28. ožujka 2014. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2013. godini

Članak 1.

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Općine Lokve (»Službene novine« PGŽ broj 58/12 i 52/13) planiran je u ukupnom iznosu od 3.839.608,09 kn od prihoda iz komunalnog doprinosa.

II. Za realizaciju ovog Programa u 2013. godini ukupno je utrošeno 3.860.435,81 kn za što su utrošeni izvori prihoda iz: županijskog proračuna 300.000,00, državnog proračuna (Ministarstvo turizma) 150.000,00 kn, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 51.097,50, od komunalnog doprinosa 187.733,71, vodnog doprinosa 3.291,25, šumskog doprinosa 211.385,52, viška prihoda iz 2012. u iznosu od 2.440.144,09 te sredstava proračuna 495.783,74 kn.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ovo Izvješće objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/14-01/04

Ur. broj: 2112-02/1-14-1

Lokve, 28. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednica

Gordana Božić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=889&mjesto=51316&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr