SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 12. Subota, 10. svibnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

68.

Na temelju članka 51. stavka 2. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 52. točke 19. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 21. Poslovnika o načinu rada župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 41/09), župan Primorsko-goranske županije dana 5. svibnja 2014. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske
županije u Upravno vijeće Lučke uprave Rijeka

I.

Marina Medarić, zamjenica župana imenuje se za predstavnicu Primorsko-goranske županije u Upravno vijeće Lučke uprave Rijeka.

II.

Mandat članice Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke traje četiri godine, a počinje teći od 9. svibnja 2014. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/14-01/15

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-14-13

Rijeka, 5. svibnja 2014.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=889&mjesto=00001&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr