SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 11. Srijeda, 30. travnja 2014.
OPĆINA MATULJI

22.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09 i 8/ 13) općinski načelnik Općine Matulji na sjednici kolegija održanoj dana 29.4.2014. godine donosi

ODLUKU
O UVJETIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA
NA MATERIJALNU POMOĆ ZA
NOVOROĐENO DIJETE

Članak 1.

U cilju poboljšanja natalitetne slike u Općini Matulji te pomoći obitelji i samohranom roditelju (u daljnjem tekstu: korisnik) za novorođeno dijete, Općina Matulji materijalno pomaže u opremanju svakog novorođenog djeteta.

Članak 2.

Materijalna pomoć korisniku novorođenog djeteta osigurava se u Proračunu Općine Matulji, resoru socijalne skrbi i zdravstvene zaštite, za svaku kalendarsku godinu.

Članak 3.

Pravo na materijalnu pomoć iz članka 2. ove Odluke ostvaruje korisnik za novorođeno dijete koje ima prebivalište na području Općine Matulji.

Članak 4.

U smislu ove Odluke, obitelj čine:

- žena i muškarac u braku i njihova zajednička djeca rođena u tom braku

- žena i muškarac u izvanbračnoj zajednici i njihova zajednička djeca rođena u toj zajednici

Izvanbračnu zajednicu u smislu ove Odluke čine neudana žena i neoženjeni muškarac u životnoj zajednici koja traje najmanje 3 godine ili kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete.

U smislu ove Odluke samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.

Članak 5.

Korisnik za novorođeno dijete ostvaruju pravo na materijalnu pomoć ukoliko, najduže u roku od dva mjeseca od dana rođenja djeteta, Jedinstvenom upravnom odjelu općine Matulji dostavi sljedeće dokumente:

korisnik -obitelj, samohrani roditelj

1. Izvadak iz matice rođenih (obična preslika) uz uvjet da jedan od roditelja ima prebivalište na području općine Matulji,

2. Uvjerenje o prijavi prebivališta na području Općine Matulji za novorođeno dijete.

Pored dokumenata propisanih stavkom 1. ovog članka, korisnik prava je dužan dostaviti i OIB za novorođeno dijete.

Ukoliko samo jedan od roditelja ima prijavljeno prebivalište na području općine Matulji potrebno je dostaviti uvjerenje o prebivalištu za istog.

Korisnik kojemu novorođeno dijete nije prvo u obitelji dužan je dostaviti pisanu izjavu o broju djece u obitelji i presliku izvatka iz matice rođenih za svako dijete.

Članak 6.

Ukoliko korisnik u trenutku rođenja djeteta nije imao prijavljeno prebivalište na području općine Matulji, dužan je dostaviti dokaz da pravo na materijalnu pomoć nije

ostvario na području jedinice lokalne samouprave na kojoj je imao prebivalište.

Članak 7.

Materijalnu pomoć korisnik za novorođeno dijete ostvaruju jednokratno putem dostavljenog računa.

Članak 8.

Korisnik za novorođeno dijete u obitelji ima pravo na iznos od 3.000,00 kuna za prvo novorođeno dijete, 4.000,00 kn za drugo novorođeno dijete i 7.000,00 kn za treće i svako sljedeće novorođeno dijete.

Iznimno iz stavka 1. ovoga članka u slučajevima u kojima postoje i djeca iz prijašnjeg braka ili izvanbračne zajednice koji brak ili izvanbračna zajednica su prestali smrću jednog od roditelja (supružnika ili izvanbračnog partnera), djeca iz prijašnjeg braka ili izvanbračne zajednice, smatraju se članovima nove obitelji pod uvjetom da imaju prebivalište na području Općine Matulji.

Iznimno iz stavka 1. ovoga članka samohrana majka novorođenog djeteta nepoznatoga oca ostvaruje pravo na materijalnu pomoć kao za prvo novorođeno dijete.

Članak 9.

Podnosilac dokumenata za materijalnu pomoć će putem pošte biti obaviješten o realizaciji ovog prava, na kućnu adresu.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama primorsko-goranske županije« i na službenim stranicama Općine Matulji.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima za ostvarivanje prava na materijalnu pomoć obitelji, majci ili skrbniku novorođenog djeteta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 1/ 13).

Neriješeni Zahtjevi za ostvarivanje prava zaprimljeni prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po odredbama ove Odluke.

Klasa: 011-01/14-01/7

Ur. broj: 2156-04-01/14-3

Matulji, 29.4.2014.

OPĆINA MATULJI

Općinski načelnik
Mario Ćiković, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=888&mjesto=51211&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr