SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 11. Srijeda, 30. travnja 2014.
OPĆINA MATULJI

21.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj : 87/08 i 136/12) , članka 84.stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« br.114/10) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09 , 38/09 i 8/13) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 29. travnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
O RASPODJELI REZULATATA POSLOVANJA
ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje namjena i preraspodjeljuje razlika ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, kao neutrošenih prenesenih sredstava, utvrđene Godišnjim obračunom Proračuna Općine Matulji za 2013.g. u iznosu od 9.559.729,97 kn.

Godišnjim obračunom Proračuna Općine Matulji za 2013.g.utvrđeno je da su ostvareni:

1.ukupni prihodi i primici
2013.g. u iznosu od 77.080.814,38

2.ukupni rashodi i izdaci 2013.g. u
iznosu od 82.183.233,15

3.manjak 2013.g. (1-2) -5.102.418,77

4.prenesena sredstva iz 2012.g. 14.662.148,74

5.višak prihoda za prijenos (3+4)) 9.559.729,97

Članak 2.

Razlika ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka u iznosu od 9.559.729,97 kn sastoji se iz više ostvarenih prihoda i primitaka u iznosu od 1.633.714,38 kn , te manje ostvarenih rashoda i izdataka u iznosu od 7.926.015,85 kn, a prema izvorima financiranja

sastiji se iz: 9.559.729,97

1. Namjenskih sredstava 580.096,13

-prihoda od prodaje stanova (92+441) 407.400,43

-naknade za deponij 167.094,35

-ostali prihodi za posebne namjene
(MO Žejane) 1,35

-tekućie pomoći državnog proračuna-
Minist.znanosti 5.600,00

2. Viška prihoda 8.979.633,84

- općih prihoda i primitaka 5.404.620,36

- tekućih pomoći državnog proračuna 3.016.008,00

- prihoda od prodaje grobnica 559.005,48

Članak 3.

Utvrđeni višak prihoda u iznosu od 9.559.729,97 kn raspoređuje se u 2014.g. za slijedeće namjene:

1.Namjenska sredstva 580.096,13

1.za poticajnu stanogranju 407.400,43

2.za kapitalne donacije MO Žejane 1,35

3.za neutrošene potpore Ministarstva
znanosti 5.600,00

4.za sanaciju deponija »Osojnica« 167.094,35

2.Rezervirana sredstva za dovršetak
započetih i ugovorenih investicija
i aktivnosti 5.430.082,00

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

3. Neraspoređeni višak sredstava u iznosu 3.549.551,84 kn rasporedit će se 1. Izmjenema i dopunama Proračuna Općine Matulji

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-01/10

Ur. broj: 2156-04-01-14-12

Matulji, 29. travnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=888&mjesto=51211&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr