SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 11. Srijeda, 30. travnja 2014.
OPĆINA KOSTRENA

28.

Na temelju članka 35. i 37. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 10/13) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 25. travnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Kostrena

Članak 1.

U članku 66. stavak 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/09, 15/13, 38/13) iza riječi »putem« stavlja se točka, a briše se zarez i sljedeće riječi »ako su ispunjeni tehnički uvjeti i ako vijećnik zatraži takav način dostave«.

Sve ostale odredba članaka 66. Poslovnika ostaju neizmijenjene.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-14-30

Kostrena, 25. travnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Gordana Vukoša, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=888&mjesto=51221&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr