SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 11. Srijeda, 30. travnja 2014.
OPĆINA DOBRINJ

22.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 31/10 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 7. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2014. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj
za razdoblje 2014. - 2016. godine

1. Usvajaju se Smjernice za organizaciju i razvoj sustavazaštite i spašavanja na području općine Dobrinj za razdoblje 2014.-2016. godine.

2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj za razdoblje 2014.- 2016. godine sastavni su dio ovog Zaključka i nisu predmet objave.

3. Ovaj Zaključak objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-29/7

Ur. broj: 2142-04-01-14-7

Dobrinj, 31. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr