SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 11. Srijeda, 30. travnja 2014.
OPĆINA BAŠKA

14.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 5. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/ 11, 80/13, 158/13), članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 28. travnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta, te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila
na području mjesta Baška

Članak 1.

U članku 5. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Javna parkirališta s naplatom mogu biti svrstana u parkirališne zone, a koje određuje izvršitelj.«

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. iza riječi »dopuštenom vremenu trajanja parkiranja« dodaje se riječ »zoni«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. iza riječi »ručnom naplatom - prodajom od ovlaštenog djelatnika izvršitelja« dodaju se riječi »te na blagajni izvršitelja«.

U članku 8. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Naplata parkiranja može se vršiti i mobilnim telefonom, što podrazumijeva kupnju parkirališne karte elektroničkim putem. Za plaćeno parkiranje koje je prihvaćeno i evidentirano u informacijskom sustavu organizatora parkiranja ne izdaje se tiskana parkirališna karta već korisnik zaprima SMS potvrdu o plaćenoj parkirališnoj karti.«

 

Članak 4.

U članku 9. stavku 4. iza riječi »vozila« dodaju se riječi « ili zaprimiti SMS-potvrdu za plaćeno parkiranje.«

Članak 5.

Članak 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U slučaju iz prethodnog stavka izvršitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu, odnosno dnevnu kartu, od korisnika parkirališta, u iznosu od 120,00 kuna.«

Članak 6.

U članku 11. stavku 1. iza riječi »vrijedi« dodaju se riječi »samo na parkiralištu ili zoni za koje je izdana«.

Članak 7.

Članak 12. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Naplata parkirne karte obavlja se ručno ili automatski, na blagajni organizatora ili putem mobilnog telefona«.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/3

Ur. broj: 2142-03-01/1-14-5

Baška, 28. travnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr