SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 10. Četvrtak, 17. travnja 2014.
OPĆINA OMIŠALJ

16.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( »Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), članka 84. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10 i 31/11) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 9. travnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu kako slijedi:

1.Višak prihoda poslovanja 8,144.204,54 kn

2.Manjak prihoda od nefinancijske imovine
1,653.621,02 kn

3.Manjak primitaka od financijske imovine
540.459,31 kn

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 8,144.204,54 kn iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se na način da se od istoga pokriva manjak prihoda na nefinancijskoj imovini u iznosu od 1,653.621,02 kn, manjak prihoda od financijske imovine u iznosu od 540.459,31 kn te preneseni manjak iz 2013.god. u iznosu od 4,354.092,58 kn.

Utvrđuje se višak prihoda za 2013.godinu u iznosu od 1,596.031,63 kn.

Članak 3.

Raspoloživi višak prihoda za 2013.godinu u iznosu od 1,596.031,63 kn sadržava po izvorima financiranja:

- 92.798,98 kn viška općih prihoda i primitaka

- 816.318,53 kn viška sredstava na HBOR-u

- 44.172,65 kn manjka prihoda za posebne namjene

- 17.125,16 kn viška sredstava od spomeničke rente

-718.853,46 kn viška sredstava od komunalnog
doprinosa

-93.564,82 kn manjka sredstava od komunalne
naknade

- 5.000,00 kn viška sredstava od pomoći

- 83.672,97 kn neutrošenih sredstava od prodaje
stanova

Članak 4.

Utvrđeni manjak prihoda za posebne namjene u iznosu od 44.172,65 kn i manjak prihoda od komunalne naknade u iznosu od 93.564,82 kn pokrit će se iz tekućih prihoda u 2014. god.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/5

Ur. broj: 2142-06-14-01-4

Omišalj, 9. travnja 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr