SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 10. Četvrtak, 17. travnja 2014.
OPĆINA BROD MORAVICE

8.

Na temelju članka 3. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 153/09, 49/11,144/12 i 94/13), članka 2. Stavka 3. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju Ugovora (»Službene novine« broj 58/09 i 23/12) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 30/09, 35/09 i 16/13), a nakon provedenog javnog natječaja o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, te ukop i kremiranje pokojnika na području Općine Brod Moravice, Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 3. travnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja
prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane
pokojnika, te ukop i kremiranje pokojnika na području Općine Brod Moravice

Članak 1.

Temeljem provedenog javnog natječaja za povjeravanje komunalne djelatnosti održavanja prostora i zgrada za obavljanje i sahrane pokojnika, te ukop i kremiranje pokojnika, Općinsko vijeće Općine Brod Moravice povjerava obavljanja komunalne djelatnosti poduzeću VOX TERRAE d.o.o. iz Brod Moravica, Draški put 8.

Članak 2.

Općina Brod Moravice obavljanje komunalnih poslova navedenih u članku 1. ove Odluke daje na rok od 5 (pet) godina, računajući od dana sklapanja ugovora.

Članak 3.

Općina Brod Moravice i poduzeće VOX TERRAE d.o.o. iz Brod Moravica, Draški put 8 sklopiti će Ugovor za komunalnu djelatnost održavanja prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, te ukop i kremiranje pokojnika na području Općine Brod Moravice, u kojem će regulirati međusobna prava i obveze.

Članak 4.

Cjenik usluga priložen ponudi za obavljanje komunalnih poslova navedenih u članku 1. ove Odluke sastavni je dio Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

Članak 5.

Zadužuje se Općinski načelnik Općine Brod Moravice za sklapanje Ugovora o povjeravanju komunalnih djelatnosti navedene u članku 1. ove Odluke.

Članak 6.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja groblja, prostora i zgrada za obavljanje i sahrane pokojnika, te ukop i kremiranje pokojnika (»Službene novine« broj 52/ 12).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/14-01/08

Ur. broj: 2112-06-14-01-06

Brod Moravice, 3. travnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić,v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=887&mjesto=51312&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr