SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 9. Četvrtak, 10. travnja 2014.
OPĆINA VIŠKOVO

21.

Na temelju članka 33. stavak 13. i 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN broj: 94/13.), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj: 25/09., 6/13., 15/13., 33/13.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na svojoj 8. sjednici održanoj 3. travnja 2014. godine donosi

PROGRAM
gradnje građevina za gospodarenje komunalnim
otpadom za 2014. godinu

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: Općine) za 2014. godinu.

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godinu sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za njegovo ostvarivanje s naznakom izvora financiranja.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/02

Ur. broj: 2170-09-03/01-14-23

Viškovo, 3. travnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica
Prim. mr . sc. Jagoda Dabo, dr. med.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr