SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
OPĆINA SKRAD

13.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13 i 28/13) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 24. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi »Programa ukupnog razvoja
Općine Skrad 2014. - 2020.«

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi »Programa ukupnog razvoja Općine Skrad 2014.-2020.«

»Projekt ukupnog razvoja Općine Skrad 2014.-2020.« sadržavati će sljedeća poglavlja:

1. UVOD

- uvodna riječ načelnika

- zašto PUR

- način izrade

- tim

2. PRIRODNA OBILJEŽJA

- geografske i reljefne karakteristike

- prirodni resursi

- šume

- poljoprivredna zemljišta

- klimatske karakteristike

- životinjski i biljni svijet/resursi

- osvrt - NATURA 2000

3. STANOVNIŠTVO

- struktura stanovništva

- stupanj naobrazbe

- zaposlenost

- naseljenost/broj stanovnika po naseljima,
broj naselja

4. ANALIZA POSTOJEĆE SITUACIJE

. Gospodarstvo

- turizam

- poljoprivreda

- poduzetništvo

- javna poduzeća

- prosvjetne ustanove

- zdravstvo i socijalna skrb

- gospodarska infrastruktura: PINS, poslovne zone, turističke zone

- značajne gospodarske grane

. Prometna infrastruktura

- prometna povezanost

- vrste prometnica

. Infrastruktura

- vodoopskrba

- odvodnja

- energetika

- otpad

- groblja

. Zdravstvo i socijalna skrb

- zdravstvene ustanove

- socijalne udruge

- geronto domaćice

. Kulturna i prirodna baština

- kulturni objekti/Lončarić, mlin na Dobri

- prirodna baština/Zeleni vir, Skradski vrh

5. SWOT ANALIZA

6. PROCJENA POTREBA

7. STRATEGIJA RAZVOJA DO 2020. GODINE

- vizija/misija

- razvojni prioriteti

- strateški ciljevi

- mjere

- projekti

- dinamika realizacije ciljeva i projekata

- PRIJEDLOG 1 ili 2 strateška projekta

- plan aktivnosti

8.USKLAĐENOST S DRUGIM STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

- regionalnim, državnim i europskim

9. MOGUĆI IZVORI FINANCIRANJA

- HR Ministarstva, EU projekti, krediti, JPP

10. PROVEDBA PUR-a

- praćenje i ažuriranje

- tim

- terminski plan i raspored.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 302-01/14-01/2

Ur. broj: 2112/04-14-01-02

Skrad, 25. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Ivan Crnković, bacc. ing. sec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=885&mjesto=51311&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr