SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
OPĆINA SKRAD

12.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 18/13 i 28/13), Općinsko vijeće Općine Skrad na sjednici održanoj 24. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Skrad

Članak 1.

U Statutu Općine Skrad (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 18/13 i 28/13) u članku 2. stavak 2. iza riječi »Hlevci« dodaju se riječi »Hosnik, Hribac«.

Članak 2.

U članku 89. stavak 2. riječi »Primorsko-goranske županije« zamjenjuju se riječima »Općine Skrad«.

Članak 3.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/14-01/1

Ur. broj: 2112/04-14-01-01

Skrad, 25. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Ivan Crnković, bacc. ing. sec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=885&mjesto=51311&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr