SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
OPĆINA SKRAD

10.

Na temelju članka 28. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine« broj 82/08) i točke 7.1.3. Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011. - 2015. godine (»Narodne novine« broj 88/11) i članka 32. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 18/13 i 28/13) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 24. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Općine Skrad.

Povjerenstvo je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Skrad i osniva se s ciljem promicanja ravnopravnosti među spolovima u javnom i društvenom životu Općine Skrad.

Članak 2.

U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova imenuju se:

1. Natali Ribić iz Skrada, Šiljar 7 za predsjednicu

2. Darija Juričić iz Skrada, I.G.Kovačića 16 za člana

3. Melita Rački-Burić iz Skrada za člana.

Članak 3.

Povjerenstvo u sklopu svoje nadležnosti provodi aktivnosti za unapređivanje prava na ravnopravnost spolova u skladu s odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2011. - 2015. godine.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za promicanje ravnopravnosti spolova kl.: 021-04/09-01/7, ur.br: 2112/04-09- 01-01 od 2. srpnja 2009. godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/4

Ur. broj: 2112/14-01-01-01

Skrad, 25. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Ivan Crnković, bacc. ing. sec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=885&mjesto=51311&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr