SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
OPĆINA SKRAD

3.

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13 i 28/13), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 24. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Skrad za 2014. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju proračuna Općine Skrad za 2014. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/13) iza članka 14. dodaje se novi članak koji glasi:

»14.a.

U 2014. godini Općina Skrad će se zadužiti u iznosu od 682.157,94 kune i to za:

1. financiranje projekta »Rekonstrukcija kolničke konstrukcije nerazvrstane ceste Sleme Skradsko-Žrnovac«.

Ukupni očekivani iznos duga na kraju 2014. godine iznosit će 422.647,87 kuna.«

Članak 2.

U članku 15. stavak 2. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi »uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.«

Članak 3.

U članku 20. stavak 4. mijenja se i glasi: »Općinski načelnik dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Skrad za 2014. godinu u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Općinsko vijeće Općine Skrad.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/13-01/6

Ur. broj: 2112/04-13-01-02

Skrad, 25. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Ivan Crnković, bacc. ing. sec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=885&mjesto=51311&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr