SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
OPĆINA MATULJI

14.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09 i 8/13) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 25. ožujka 2014. donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o upisu djece
u Dječji vrtić Matulji

Članak 1.

U Odluci o upisu djece u Dječji vrtić Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/10) u članku 4. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»- dokaz o zaposlenju oba roditelja/skrbnika i samohranog roditelja/skrbnika-elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o zaposlenosti roditelja«.

U istom članku stavku 1. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»- preslika dokumenta o razvodu braka ili izvoda iz matice umrlih o smrti roditelja/skrbnika ili rješenje nadležnog tijela za samohrane roditelje/skrbnike s time da samohrani roditelj uz dostavu potrebne dokumentacije propisane ovim člankom mora priložiti i izjavu o samostalnom ostvarivanju roditeljske skrbi«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. podstavku 1. riječ »ravnateljica« zamjenjuje se riječju »psiholog«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-01/14-01/8

Ur. broj: 2156-04-01-14-1

Matulji, 25. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Slobodan Juračić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=885&mjesto=51211&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr