SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
OPĆINA KOSTRENA

26.

Na temelju članaka 52. i 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09, 90/11, 56/13) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici 28. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za
razvoj na vodoopskrbnom području Općine Kostrena

Članak 1.

U Odluci o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/10 i 22/11), u članku 3. točki 1. i 2. tekst »Općinsko vijeće Općine Kostrena (u daljnjem tekstu: općina)« zamjenjuje se riječima »Skupština Isporučitelja.«

Članak 2.

U članku 6. stavak 1. iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi:

-kategorija potrošača »posebne poslovne prostorije« 1,41 kn/m3 isporučene vode.

Članak 3.

U članku 6. stavak 2. iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi:

-kategorija potrošača »posebne poslovne prostorije« 0,47 kn/m3 isporučene vode.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-14-22

Kostrena, 28. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Gordana Vukoša, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=885&mjesto=51221&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr