SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
OPĆINA KOSTRENA

22.

Općinsko vijeće Općine Kostrena, temeljem članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« 91/96, 68/98, 137/99, 22/ 00, 73/00, 114/01, 146/08,38/09, 153/09 i 143/12) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 26/09 i 10/13) na sjednici održanoj 28. ožujka 2014. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
o izmjeni Odluke o zakupu poslovnog prostora
u vlasništvu Općine Kostrena

Članak 1.

Mijenja se Odluka o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena

(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/2012.), na način da se iza članka 13. dodaje novi članak 13a koji glasi:

Pored cijene zakupnine zakupnik je dužan snositi trošak poreza na dodanu vrijednost.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 021-05/14-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-14-17

Kostrena, 28. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Gordana Vukoša, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=885&mjesto=51221&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr