SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
OPĆINA ČAVLE

12.

Temeljem članka 88. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), čl. 42 Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), Rješenja o istovremenom raspuštanju Općinskog vijeća Općine Čavle i razrješenju Općinskog načelnika Općine Čavle i njegove zamjenice (»Narodne novine« broj 9/14) i Rješenja o imenovanju povjerenika Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Općine Čavle (»Narodne novine« broj 9/14) povjerenik Vlade RH donosi dana 20. ožujka 2014. godine

ODLUKA
o privremenom financiranju poslova, funkcija
i programa općinskih tijela i drugih proračunskih
korisnika općinskog proračuna Općine Čavle
za razdoblje od 1. 1. - 30. 6. 2014. godine

OPĆI DIO

Članak 1.

Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa općinskih tijela i drugih proračunskih korisnika općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje od 1.1.- 30.6.2014. godine (u daljnjem tekstu: Odluka) sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu danom objave, a primjenjuje se od 1. travnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/14-01/06

Ur. broj: 2170-03-14-01-3

Čavle, 20. ožujka 2014.

Povjerenik Vlade RH

Marinko Dumanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr