SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

65.

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11 i 12/12), točke 5.2. Društvenog ugovora Ceste-Rijeka d.o.o. (pročišćeni tekst od 23. ožujka 2012. godine), članka 28. točka 18. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (Službene novine» broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 8. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o prijedlogu imenovanja člana Nadzornog odbora
trgovačkog društva Ceste Rijeka d.o.o.

I.

Utvrđuje se da s danom 24. travnja 2014. godine ističe mandat Milivoju Brozini, dosadašnjem predstavniku Primorsko- goranske županije u Nadzornom odboru trgovačkog društva Ceste Rijeka d.o.o.

II.

Milivoj Brozina imenuje se na dužnost člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Ceste-Rijeka d.o.o. kao predstavnik Primorsko-goranske županije.

III.

Imenovanom članu Nadzornog odbora iz točke II. ove Odluke mandat traje 4 (četiri) godine od dana izbora na Skupštini trgovačkog društva CESTE-RIJEKA d.o.o..

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-41

Rijeka, 27. ožujka 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=885&mjesto=00001&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr