SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

64.

Na temelju članka 4. i članka 6. stavka 3. Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj 47/08), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 8. sjednici od 27. ožujka 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana
Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji

I.

Nada Milošević, zbog nespojivosti dužnosti pročelnice upravnog tijela Primorsko-goranske županije i predsjed

nice Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji na vlastiti zahtjev razrješuje se dužnosti predsjednice Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji (dalje u tekstu: Službenički sud).

II.

Vojko Braut, dosadašnji član Službeničkog suda iz reda diplomiranih pravnika s položenim pravosudnim ispitom, imenuje se na dužnost predsjednika Službeničkog suda.

III.

Edviga Sušenj, imenuje se za članicu Službeničkog suda iz reda diplomiranih pravnika s položenim pravosudnim ispitom.

IV.

Mandat novoimenovanom predsjedniku i članici Službeničkog suda iz točke II. i III. ove Odluke, traje do isteka mandata ostalih članova Službeničkog suda, imenovanih Odlukom o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj 9/13).

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njezine objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-39

Rijeka, 27. ožujka 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=885&mjesto=00001&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr