SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 7. Ponedjeljak, 24. ožujka 2014.
OPĆINA VRBNIK

4.

Temeljem članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu, (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članka 26. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« 143/12), i članku 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) Općinsko vijeće Općine Vrbnik na svojoj 7. sjednici koja je održana 19. ožujka 2014. donosi

ODLUKU
o davanju koncesije za poslove naplate parkiranja,
premještanja i blokiranja vozila na području naselja Vrbnik ponuditelju

CRTORAD d.o.o.
Varaždinska ulica, odvojak III
Varaždin

Općina Vrbnik, u provedenom postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti naplate parkiranja, premještanja i blokiranja vozila na području naselja Vrbnik temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti naplate parkiranja, premještanja i blokiranja vozila na području naselja Vrbnik broj 2014/ S 01K-0003684odabire najpovoljnijeg ponuditelja:

CRTORAD d.o.o.
Varaždinska ulica, odvojak III
Varaždin

II. Osnovna prava i obveze Općine Vrbnik i odabranog ponuditelja iz točke I. ove odluke urediti će se ugovorom. Odabrani ponuditelj obvezan je s Općinom Vrbnik sklopiti ugovor o koncesiji u roku od osam dana od primitka poziva na sklapanje ugovora.

III. Vrsta i predmet koncesije: koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti naplate parkiranja, premještanja i blokiranja vozila na području naselja Vrbnik.

IV. Priroda i opseg djelatnosti za koju se koncesija daje određeni su Odlukom o Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10, 74/11 i 80/ 13), Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te uvjetima za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila (»Narodne novine«, broj 134/08), Odluci o uređenju prometa na području Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 11/05), Pravilnikom o organizaciji i načinu naplate parkiranja, Odluci o visini naknade za parkiranje, Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o koncesijama, a predmetnu djelatnost ponuditelj iz točke I. ove odluke može obavljati na čitavom području naselja Vrbnik.

V. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti naplate parkiranja, premještanja i blokiranja vozila na području naselja Vrbnik daje se ponuditelju iz točke I. ove odluke na vremensko razdoblje od 5 (pet) godina i to od 1.lipnja 2014.godine do 30.rujna 2018. godine, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji, odnosno od dana stupanja na snagu ugovora ako se taj dan razlikuje od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

VI. Odabrani ponuditelj iz točke I. ove odluke dužan je Općini Vrbnik plaćati godišnju naknadu za koncesiju u iznosu od 225.000, 00 kuna.

VII. Odabrani ponuditelj iz točke I. ove odluke dužan je koncesijsku naknadu plaćati u slijedećim rokovima:

-50% koncesijske naknade do 15.srpnja tekuće godine i

-50% koncesijske naknade do 15. rujna tekuće godine

Ako ponuditelj ne pristupi potpisivanju ugovora o koncesiji, a svoj izostanak ne opravda u roku od osam dana od primitka poziva, smatrat će se da je odustao od koncesije.

Klasa: 400-01/13-01/85

Ur. broj: 2142-07-01-14-10

Vrbnik, 19. ožujka 2014.

Predsjednik Općinskog vijeća
Slavko Zahija, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr