SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 7. Ponedjeljak, 24. ožujka 2014.
OPĆINA VRBNIK

3.

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine«, broj 36/04, 141/06, 63/08 i 133/13) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 7. sjednici održanoj 19. ožujka 2014.godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o sastavu vijeća za dodjelu
koncesijskih odobrenja

Članak 1.

U Odluci o sastavu vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 34/08, 31/10 i 50/13) članak 2. pod rednim brojem 5. mijenja se i glasi:

predstavnik Županijskog Upravnog odjela za pomorsko
dobro, promet i veze, Maja Jurasić, viši stručni suradnik
za pomorsko dobro i koncesije

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 342-35/14-01/15

Ur. broj: 2142-07-03-14-1

Vrbnik, 19. ožujka 2014.

Predsjednik Općinskog vijeća
Slavko Zahija,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr