SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 7. Ponedjeljak, 24. ožujka 2014.
OPĆINA VINODOLSKA

18.

Na temelju Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), članka 20. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 90/11, 83/13 i 143/13), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, 15/13 30/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 5. sjednici održanoj 17. ožujka 2014. godine donijelo je

PLAN
javne nabave Vinodolske općine za 2014. godinu

Članak 1.

Planom javne nabave Vinodolske općine za 2014.godinu planira se javna nabava roba, radova i usluga male vrijednosti, tj. nabava čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za robe i usluge, odnosno veća od 500.000,00 kuna za radove, do visine PRAGA koji određuje JAVNU NABAVU VELIKE VRIJEDNOSTI, koje robe, radove i usluge obavlja Općina Vinodolska općina kao JAVNI NARUČITELJ.

Članak 2.

Vinodolska općina se obvezuje provoditi postupke i načine javne nabave roba, radova i usluga male vrijednosti sukladno Zakonu o javnoj nabavi, birajući prvenstveno otvoreni postupak javne nabave i druge postupke koje Zakon propisuje

Članak 3.

Tijekom 2014.godine Vinodolska općina će kao javni naručitelj pristupiti javnoj nabavi roba, radova i usluga MALE VRIJEDNOSTI, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovog Plana javne nabave prestaje važiti Plan javne nabave Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/14).

Klasa: 021-05/14-01/1

Ur. broj: 2107-03/14-01-3-64

Bribir, 17. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik vijeća

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=884&mjesto=91253&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr