SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 7. Ponedjeljak, 24. ožujka 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

13.

Na temelju članka 35. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11 i 144/12) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine PGŽ« broj 12/13) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 8. sjednici održanoj dana 20. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih
tijela Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije 41/06 i 17/09) u Glavi II. DJELOKRUG RADA UPRAVNIH TIJELA GRADA, u članku 9. dodaje se alineja 14. koja glasi:

»- poslove prometnog redarstva koji obuhvaćaju poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom.«

Članak 2.

Slijedom članka 1. ove Odluke, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, gradonačelnik će donijeti Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu .

Nakon donošenje Pravilnika iz stavka 1. ovog članka donijet će se rješenja o rasporedu za službenike u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 030-02/09-01/4

Ur. broj: 2107/02-01-14-4

Novi Vinodolski, 20. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=884&mjesto=51250&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr