SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 7. Ponedjeljak, 24. ožujka 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

11.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 8. sjednici održanoj dana 20. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o
komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 28/05, 36/05, 23/07, 38/ 10, 8/12, 4/13 i 12/13 - pročišćeni tekst), (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 17.a, stavak 3. mijenja se i sada glasi:

»Ovo umanjenje odnosi se na razliku obujma između ozakonjenog dijela zgrade i dijela koji se ozakonio temeljem rješenja o izvedenom stanju, a sve do ukupnog obujma od 800,00 m3

Članak 2.

Iza članka 22. dodaje se novi stavak 22. a, koji glasi:

»Grad će, po zahtjevu obveznika, izvršiti povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa, bez obračunatih kamata, odnosno stornirati obvezu neplaćenog komunalnog doprinosa, u sljedećim slučajevima:

-ako je rješenjem nadležnog tijela odbijen zahtjev za izdavanjem akta na temelju kojeg se može graditi,

-ako akt na temelju kojeg se može graditi nije postao konačan, a obveznik je odustao od zahtjeva za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi.

Uz pisani zahtjev obveznik je dužan dostaviti potvrdu nadležnog tijela kojom dokazuje ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovog članka.

Obvezniku kojem je istekla važnost akta na temelju kojeg se može graditi, jer nije započeo sa gradnjom, uključujući pripremne zemljane radove, Grad može, na temelju pisanog zahtjeva obveznika izvršiti povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa ili stornirati potraživanje po osnovu neplaćenog komunalnog doprinosa, bez pripadajućih kamata, u slučaju kada gradonačelnik ocjeni opravdanim, o čemu će donijeti zaključak.

Ako je obveznik iz stavka 1. i 3. ovog članka započeo sa gradnjom građevine, uključujući pripremne zemljane radove, nema pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa, niti storniranje utvrđene obveze po rješenju o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa.«

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-09/14-01/7

Ur. broj: 2107/02-01-14-1

Novi Vinodolski, 20. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=884&mjesto=51250&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr