SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 7. Ponedjeljak, 24. ožujka 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

10.

Na temelju čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/ 00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/ 09 i 143/12) i čl. 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Slu

žbene novine Primorsko goranske županije« broj 12/13) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 8. sjednici održanoj dana 20. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o davanju u zakup
javne površine

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup javne površine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/02, 23/08, 10/10, 40/10 i 44/12), (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 13. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4., koji glasi:

»Ukoliko se po isteku ugovora o zakupu javne površine za postavu kioska, za istu lokaciju, raspiše javni natječaj, raniji zakupnik koji sudjeluje u natječaju ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu, ako:

-udovoljava svim uvjetima natječaja,

-je uredno ispunio sve obveze iz ugovora o zakupu i nema duga prema Gradu i gradskim komunalnim trgovačkim društvima, po bilo kojoj osnovi,

-prihvati najviši iznos ponuđene zakupnine.«

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 372-03/14-01/10

Ur. broj: 2107/02-01-14-2

Novi Vinodolski, 20. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=884&mjesto=51250&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr