SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 7. Ponedjeljak, 24. ožujka 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

9.

Na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine« broj 82/08) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 8. sjednici održanoj dana 20. ožujka 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
ravnopravnost spolova

Članak 1.

Ovom Odlukom se osniva i imenuje Povjerenstvo za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao radno i savjetodavno tijelo Gradskog vijeća.

Povjerenstvo ima pet članova.

Članak 2.

U Povjerenstvo iz članka 1. imenuju se:

1.Antonija Mažuranić, prof., predsjednica,

2.Sanja Pavelić, prof., članica,

3.Zdenka Vukelić, dipl.uč., članica,

4.Milorad Komadina, dipl.iur., član,

5.Igor Uremović, dipl.ing., član.

Članak 3.

Zadaća Povjerenstva je poticati i koordinirati aktivnosti na području Grada Novog Vinodolskog koje za cilj imaju promicanje ravnopravnosti spolova, te svojim savjetodavnim radom pomagati Gradskom vijeću i drugim njenim tijelima u provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.

U ostvarivanju svojih zadaća Povjerenstvo:

.prati i potiče provedbu Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova na području Grada Novog Vinodolskog,

.prati stanje i razmatra pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom Ustavom, zakonom i drugim propisima zajamčene ravnopravnosti spolova,

.razmatra predstavke kojima se ukazuje na pojedinačne slučajeve diskriminacije spolova te nadležnim tijelima predlaže mjere njihova otklanjanja,

.potiče oblikovanje i provedbu programa i aktivnosti obrazovne, infromativne i promidžbene naravi usmjerene promicanju ravnopravnosti spolova,

.predlaže i poduzima i druge mjere i aktivnosti pospješivanja ostvarivanja ravnopravnosti spolova (održavanje tribina, okruglih stolova, radionica, seminara i sl.).

Članak 4.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u Proračunu Grada Novog Vinodolskog.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja upravno tijelo nadležno za poslove Gradskog vijeća.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorske-goranske županije.

Klasa: 021-05/14-01/1

Ur. broj: 2107/02-01-14-2

Novi Vinodolski, 20. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=884&mjesto=51250&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr