SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 7. Ponedjeljak, 24. ožujka 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

8.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« RH broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12), Zakona o vodama (NN RH broj 153/09) i čl. 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 12/13), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 8. sjednici održanoj dana 20. ožujka 2014. godine donosi:

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalnih vodnih građevina za 2013. godine
(Sl. novine PGŽ broj 57/12, 12/13)

1.Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu.

2Zaljučak će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/14-01/7

Ur. broj: 2107/02-01-14-2

Novi Vinodolski, 20. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa građenja komunalnih vodnih
građevina za 2013. godinu

Ovim Izvješćem daje se prikaz ostvarenog izvora financiranja i utroška sredstava za gradnju komunalnih vodnih građevina na području Grada Novi Vinodolski u 2013. godini u kunama, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Klasa: 363-02/14-01/7

Ur. broj: 2107/02-01-14-3

Novi Vinodolski, 20. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=884&mjesto=51250&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr