SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 7. Ponedjeljak, 24. ožujka 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

50.

Na temelju članka 151. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13), članka 17. stavka 2. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe »Marko A. Stuparić« Veli Lošinj, članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 21. Poslovnika o načinu rada župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 41/09), župan Primorsko-goranske županije dana 17. ožujka 2014. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju i razrješenju članova
Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe
»Marko A. Stuparić« Veli Lošinj

I.

Za članove Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe »Marko A. Stuparić« Veli Lošinj, imenuju se:

1. Branka Sepčić, prof. psih., predstavnica osnivača,

2. Kristijan Mužić, dr. med., predstavnik osnivača,

3. Aleksandra Božanić, mag. ing., predstavnica osnivača,

4. Antun Matahlija, prof., predstavnik korisnika Doma.

II.

Mandat članova Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke je četiri (4) godine.

III.

Konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća održat će se u roku od trideset (30) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe »Marko A. Stuparić« Veli Lošinj razrješuju se predstavnici osnivača i korisnika Doma imenovani Odlukom o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe »Marko A. Stuparić« Veli Lošinj (KLASA: 022-04/10-01-25, URBROJ: 2170/1-05-01/6-10- 14 od 21. lipnja 2010.), Odlukom o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe »Marko A. Stuparić« Veli Lošinj (KLASA:022-04/ 12-01/9, URBROJ: 2170/1-01-01/5-12-19 od 27. veljače 2012.) i Odlukom o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe »Marko A. Stuparić« Veli Lošinj (KLASA: 022-04/13-01/12, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-37 od 25. ožujka 2013.).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 022-04/14-01/10

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-14-30

Rijeka, 17. ožujka 2014.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=884&mjesto=00001&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr