SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
OPĆINA KOSTRENA

19.

Na temelju članka 44. i 55. stavak 1. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 10/13) Općinska načelnica na sjednici održanoj dana 12. ožujka 2014. godine donijela je

POSLOVNIK
o radu Kolegija načelnice

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Kolegija načelnice kao radnog tijela.

Članak 2.

Dnevni red Kolegija načelnice utvrđuje općinska načelnica prema prijedlozima točaka dnevnog reda koji su elektronskim putem dostavljeni na objavljenu sjednicu Kolegija.

Članak 3.

Službenici Upravnog odjela obvezni su materijal za sjednicu Kolegija načelnice dostaviti do utorka u 17.00 sati.

Pripremljene materijale službenici prije dizanja moraju dogovoriti s nadležnim voditeljem službe i pročelnikom odjela.

Članak 4.

Na početku sjednice Kolegija, načelnica utvrđuje dnevni red s tim da se na samoj sjednici može izmijeniti ili dopuniti.

Članak 5.

O radu sjednice Kolegija načelnice vodi se zapisnik. Zapisnik vodi i izrađuje u pisanom obliku službenica određena Pravilnikom o unutarnjem redu.

Zapisnik sadrži sljedeće podatke: vrijeme i mjesto održavanja, nazočnost članova Kolegija, imena odsutnih s napomenom razloga odsutnosti, ostale nazočne na sjednici i dnevni red. U Zapisnik se unosi sažetak obrazloženja pojedine točke dnevnog reda koji predstavlja osnovu za donošenje akta kao i prijedlog akta koji se donosi.

Članak 6.

Danom donošenja ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik KLASA: 022-06/13-01/23, URBROJ: 2170-07- 03-13-2 od 18. lipnja 2013. godine.

Članak 7.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-06/14-01/2

Ur. broj: 2170-07-03-14-132

Kostrena, 12. ožujka 2014.

OPĆINA KOSTRENA

Općinska načelnica
Mirela Marunić, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=883&mjesto=51221&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr