SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
OPĆINA FUŽINE

12.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 23/09, 30/09 i 12/ 13) i čl. 103. Zakona o cestama (»Narodne novine« br. 84/ 11, 22/13, 54/13 i 148/13) Općinsko vijeće Općine Fužine na sjednici održanoj dana 12. ožujka 2014. godine, donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
u vlasništvu općine Fužine

Članak 1.

Utvrđuje se da k.č. br. 2866/3 ukupne površine 52 m2 ili 14 čhv, upisane u ZK br. 1555 k.o. Fužine, u naravi dvorište za goricu, ne predstavlja u naravi javno dobro, već ista čini dio okućnice postojeće građevine izgrađene na k.č. br. 505/21 k.o Fužine.

Članak 2.

Nekretnine iz članka 1. ove Odluke isključuju se iz opće uporabe kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Fužine te će nakon stupanja na snagu ove Odluke zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Delnicama izvršiti brisanje upisa statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Općine Fužine te na istoj kao vlasnika na nekretninama upisati Općinu Fužine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/01

Ur. broj: 2112/03-01-14-15

Fužine, 12. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr