SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
OPĆINA FUŽINE

11.

Temeljem članka 14. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11 i 12/12), i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine PGŽ« broj 23/09, 30/09 i 12/13), Općinsko vijeće Općine Fužine na sjednici održnoj dana 12. ožujka 2014. godine, donosi

ODLUKU
o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog
interesa za Općinu Fužine

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se popis pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Fužine, u smislu Zakona o sprečavanju sukoba interesa.

Članak 2.

Pravne osobe iz članka 1. stavak 1. ove Odluke jesu pravne osobe koje obavljaju djelatnosti kao javnu službu, u kojima Općina Fužine ima dionice ili udjele u vlasništvu, kao i ustanove kojih je Općina Fužine osnivač ili jedan od osnivača, kako slijedi:

1. Komunalno - trgovačko društvo »Fužine« d.o.o.,
Fužine

2. Komunalac d.o.o., Delnice

3. Komunalac - vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Delnice

4. Radio Gorski kotar d.o.o., Delnice

5. Energana Fužine d.o.o., Fužine

6. Centar za brdsko - planinsku poljoprivredu
Primorsko-goranske županije, Stara Sušica.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o popisu trgovačkih društava od posebnog interesa za Općinu Fužine (»Službene novine PGŽ« broj 35/2004.).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa 021-05/14-01/01

Ur. broj: 2112/03-01-14-11

Fužine, 12. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr